Artystik Poland Group Sp. z o.o. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Budynek Centrum Biznesu, II Piętro

tel.: (+48 22) 726 35 60 fax: (+48 22) 726 35 61

| ARTYSTIK POLAND GROUP | CHOCO | VIZAZ | APETIVA | MONETY CZEKOLADOWE|

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298626

NIP: 123-113-74-84 Regon: 141280450 Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł